Romantyczna Sosnowica pędzlem malowana

„Sosnowica to malowniczy zakątek Lubelszczyzny, który został uwieczniony na wielu obrazach powstałych na plenerach malarskich. Idea organizacji plenerów narodziła się w 2004r. Pierwsze plenery odbywały się pod auspicjami Społecznego Stowarzyszenia Kościuszkowskiego (działającego w naszej gminie), Urzędu Gminy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną- CK.

Od 2008r. organizatorami plenerów jest Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy pod życzliwym patronatem Wójta Gminy Sosnowica. Gościliśmy już ponad 170 artystów malarzy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Węgier i Japonii. Powstało w tym czasie ponad 200 prac, które znajdują się w instytucjach gminnych, w siedzibach sponsorów, a także u prywatnych miłośników sztuki. Największy zbiór można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy.”

„ Wystawa jest efektem Międzynarodowych Plenerów Malarskich, które przyczyniają się do popularyzacji i szerzenia wiedzy o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych gminy. Lokalna społeczność ma możliwość korzystania z umiejętności artystów polskich i zagranicznych. Może podpatrywać inne techniki malowania i sposoby podejścia do sztuki, zdobywać umiejętności ukazywania piękna zabytków historycznych i zakątków przyrodniczych w celu promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zwieńczeniem każdego pleneru jest wystawa poplenerowa - wernisaż malarski, podczas którego społeczność lokalna może obejrzeć efekt pracy malarzy”.

2014 08 07 wystawa

» Fotoreportaż

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top