14 Eliminacje Gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

21 października 2010r. w sali Parczewskiego Domu Kultury odbyły się po raz 14 Eliminacje Gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.
Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych klas I-IV oraz Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Recytatorzy prezentowali utwory poetyckie odnosząc się do tematu "Chopin i jego przyjaciele".
Ogłoszenie wyników odbyło się po wysłuchaniu wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez komisję. Jury oceniając recytatorów brała pod uwagę dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólne wrażenie artystyczne.

konkurs02
    Do Eliminacji Powiatowych zakwalifikowali się uczniowie:
  • Aleksandra Domańska
  • Eliza Kukhta
  • Julia Naumiuk
  • Dorota Sokół
  • Paulina Puła
  • Michał Turek

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody książkowe ufundowane prze LGD "Jagiellońska Przystań" w Parczewie.
Organizatorzy konkursu dziękują serdecznie uczniom za udział w naszym konkursie, nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie młodzieży.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top