Losowa Fotka

Biuletyn

Aktualnie online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 1

Sponsorzy

Stałe formy działalności

Stałe formy działalności

Parczewski Domu Kultury oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu. Organizuje zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, które dają możliwość realizacji pasji artystycznych i poznawczych. Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwija uzdolnienia artystyczne. Priorytetowym zadaniem, które przyjęliśmy sobie do realizacji jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, plastyki i tańca. Każde zajęcia są wyjątkowe, poruszają inne aspekty życia kulturalnego i sprzyjają zdobywaniu różnych umiejętności. Realizujemy te zadania poprzez stałe formy działalności.

 • Zajęcia taneczne - taniec nowoczesny / cztery grupy / instruktor Katarzyna Kuwałek

  Zajęcia odbywają się we wtorki w czterech grupach wiekowych:
  - o godz. 1600 odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 7 lat
  - o godz. 1700 dla grupy starszej w wieku 7 - 10 lat.
  - o godz. 1800 dla młodzieży 10 - 12 lat.
  - o godz. 1900 dla młodzieży 12 - 16 lat.


 • Zajęcia rytmiki z elementami tańca ludowego – instruktor Maria Atras

  Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 1600 dla dzieci w wieku 5 -7 lat

 • Zajęcia wokalne – emisja głosu instruktor Domynika Tomkowska

  Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 1600 dla dzieci w wieku 6 - 15 lat

 • Zajęcia teatralne / dwie grupy/ - instruktor Agnieszka Kurkówna

  Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 1600 - 1700

 • Koło plastyczne – instruktor Bogumiła Płachnio

  Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 1600 - 1700

 • Koło rękodzieła artystycznego - /dwie grupy/- instruktor Joanna Filipek

  Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 1530 - 1700 dzieci w wieku 8 - 11 lat
  oraz w godz. 1700 - 1830 dzieci w wieku 12 - 15 lat

 • Koło modelarskie - /dwie grupy/- instruktor Zbigniew Ziółkowski

  Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godz. 1400 - 1700 w modelarni, która mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum w Parczewie.

 • Zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze – instruktor Lechosław Tarkowski

  Są to zajęcia indywidualne, odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki.

 • Kolo szachowe - instruktor Marian Michaluk

  Zajęcia odbywają się I i III czwartek miesiąca o godz. 1600

 • Klub seniora "Złota Jesień" - kierownik klubu Alina Płachnio

  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorki o godz. 1500 w sali Osiedlowego Domu Kultury / ul. 11-go Listopada 62 /.

 • Klub hobbystyczny – instruktor Bogumiła Płachnio

  Poniedziałki w godz. 1800 - 2000.

 • Zespół piosenki autorskiej – instruktor Lechosław Tarkowski

  Próby zespołu odbywają się w czwartki i piątki w godz. 1700 - 1900

 • Kapela Podwórkowa „TAAKA PAKA” - instruktor Władysław Greś

  Spotkania kapeli odbywają się w poniedziałki w godz. 1900 - 2100.

 • Wystawy Parczewskim Domy Kultury

  Ekspozycja zmieniana jest raz w miesiącu.
  Wystawy czynne w godz. 900 – 1800.